Pravna obvestila

Pravno pojasnilo

Informacije o blagovni znamki in avtorskih pravicah

Tržna imena, slogani, simboli in druge blagovne znamke ter oblikovna zasnova embalaže vseh izdelkov Kellogg’s® in promocijsko gradivo so izključna last družbe Kellogg Company in/ali njenih podružnic ter so zaščiteni pred kopiranjem in simulacijo z državnimi in mednarodnimi zakoni ter globalnimi pogodbami za zaščito blagovne znamke in avtorskih pravic.

Vsebina spletnega mesta družbe Kellogg Company je zaščitena pred kopiranjem ter distribucijo z državnimi in mednarodnimi zakoni ter globalnimi pogodbami za zaščito avtorskih pravic. Avtorske pravice © 2006 Kellogg Company. Vse pravice pridržane.

Omejitev odgovornosti in jamstvo

Družba Kellogg Company in njene podružnice, direktorji, funkcionarji ter zaposleni ne prevzemajo nobene odgovornosti za napake ali izpuste vsebine tega spletnega mesta. Programska oprema je na voljo v trenutni obliki in ne vključuje nobenih jamstev, izrecnih ali implicitnih, kar med drugim vključuje implicitna jamstva o primernosti za prodajo, ustreznosti za določen namen in nekršitvi.

Dodatno družba Kellogg ter njene podružnice, direktorji, funkcionarji in zaposleni ne dajejo jamstev za pravilnost ali popolnost informacij, besedila, grafičnih prikazov, povezav ali drugih elementov v tem gradivu. Družba Kellogg ter njene podružnice, direktorji, funkcionarji in zaposleni ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli posebno, neposredno, nenamerno ali posledično škodo, kar med drugim vključuje izgubo dohodka ali dobička, ki je posledica uporabe tega gradiva. Družba Kellogg lahko kadar koli spremeni to gradivo ali v njem opisane izdelke brez vnaprejšnjega obvestila. Družba Kellogg Company se ne zavezuje, da bo posodabljala informacije, ki so navedene tukaj.