Privātuma politika

Privātums tīmekļa vietnē

Kā mēs izmantojam un pārvaldām jūsu datus

Pamatinformācija

Uzņēmums Kellogg Europe Trading Limited (turpmāk — “Kellogg”) ciena jūsu tiesības uz privātumu. Mēs esam ieviesuši jūsu personas datu drošības pasākumus un pārvaldām jūsu personas datus atbilstoši piemērojamajam datu privātuma regulējumam.

Jūsu personas datu pārzinis ir Kellogg. Šajā privātuma politikā atrunātie principi attiecas uz visām situācijām, kurās Kellogg kā datu pārzinis saņem jūsu personas datus šajā paziņojumā norādīto mērķu izpildei. Šādi mērķi ir datu apstrāde, lai radītu iespēju piedalīties dažādās šajā vietnē pieejamās aktivitātēs vai citos zemāk norādītos gadījumos.

Mēs sev uzdevām virkni svarīgu jautājumu, uz kuriem atbildes, mūsuprāt, jūs gribētu saņemt attiecībā uz personas datiem, kurus nosūtat Kellogg. Šīs atbildes, ciktāl to pieprasa piemērojamie likumi, sniegs jums informāciju par jūsu tiesībām attiecībā uz jūsu personas datiem, par Kellogg veiktajiem drošības pasākumiem attiecībā uz jūsu personas datiem, kā arī par to, kā jūsu personas dati tiek izmantoti. Mēs ceram, ka šī informācija būs jums noderīga.

Ja jums ir radušies kādi lūgumi attiecībā uz personas datiem vai jebkādi jautājumi par mūsu ieviestajiem datu aizsardzības pasākumiem, sazinieties ar Kellogg, izmantojot 5. punktā minēto kontaktinformāciju.

Šī privātuma politika ir veidota tā, lai jums tā nebūtu jāizlasa pilnībā, lai atrastu atbildi uz konkrētu jautājumu. Bet, ja vēlaties, varat droši izlasīt visu dokumentu. Pilns teksts ir sniegts zemāk.

Lai pārietu uz atbilstīgo informāciju, noklikšķiniet uz jebkuru no zemāk redzamajiem tematiem.

 1. Kādus personas datus Kellogg ievāc šajā tīmekļa vietnē, kā Kellogg tos ievāc un kādi ir apstrādes mērķi
 2. Kellogg drošības pasākumi
 3. Kā Kellogg izmanto jūsu personas datus
 4. Kam Kellogg izpauž jūsu personas datus un kāpēc
 5. Jūsu tiesības
 6. Valstis, uz kurām tiks sūtīti jūsu personas dati, un datu sūtīšanas iemesli
 7. Kā un kāpēc Kellogg izmanto sīkfailus un citas līdzīgas tehnoloģijas
 8. Tīmekļa vietnes pielāgošana
 9. Kellogg politika attiecībā uz datu vākšanu no bērniem
 10. Izmaiņas šīs privātuma politikas noteikumos
 11. Jūsu personas datu uzglabāšana
 12. Kā sazināties ar Kellogg

1. Kādus personas datus Kellogg ievāc šajā tīmekļa vietnē, un kā Kellogg tos ievāc?

Personas datus varat sniegt pēc savas izvēles. Mēs ievācam tikai tādus personas datus, kurus JŪS vēlaties mums sniegt vai kuri ir nepieciešami mūsu pakalpojumu sniegšanai (un uzlabošanai). Mēs tieši ievācam tādus personas datus kā vārds, vecums, dzimums, adrese un e-pasta adrese, kā arī informāciju par savienojumu un sistēmu. Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana un/vai jebkāds cits atbilstīgais juridiskais pamats, piemēram, mūsu likumīgās intereses nodarboties ar komerciju un piedāvāt jums noderīgus produktus un pakalpojumus.  Jebkurā brīdī jūs varat atcelt jebkādu sniegto piekrišanu, sazinoties ar mums 5. punktā norādītajos veidos.

Ja jūs nodrošināsiet e-pasta adresi, vārdu, tālruņa numuru vai tamlīdzīgu informāciju, mēs varēsim sniegt informāciju par mūsu produktiem, iekļaut jūs mūsu konkursos vai aptaujās, atbildēt uz jūsu jautājumiem vai komentāriem, kā arī informēt par aizraujošiem Kellogg jaunumiem, kas varētu jūs ieinteresēt. Dažas tīmekļa vietnes iespējas var nebūt pieejamas lietotājiem, kuri nenodrošina savus datus vai kuri nepiekrīt šajā vietnē izmantotajiem sīkfailiem un līdzīgām tehnoloģijām. Turklāt, ja jūs nesniegsiet savus personas datus, mēs nevarēsim nodrošināt jums savus produktus vai pakalpojumus, kā arī atbalstu vai atbildes.

Turklāt jums ir iespēja mūsu tiešsaistes darbā pieņemšanas vietnēs ievietot savu dzīves gājuma aprakstu, ja vēlaties veidot karjeru uzņēmumā Kellogg un atsaukties uz darba sludinājumiem.

Atgriezties uz sākumu

2. Kellogg drošības pasākumi

Kellogg ieviestie drošības pasākumi atbilst datu aizsardzības regulējumam. Kellogg ir ieviesis drošības pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt pret datu zudumiem, nodrošināt datu integritāti un regulēt piekļuvi datiem. Jūsu personas datiem piekļūt var tikai pilnvaroti Kellogg darbinieki un mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzēju, kas apstrādā datus mūsu vārdā, pilnvaroti darbinieki. Visiem Kellogg darbiniekiem, kuriem ir piekļuve jūsu personas datiem, ir jāievēro Kellogg privātuma politika, un visiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem Kellogg ir noteicis prasību nodrošināt, lai ikviens darbinieks ar piekļuvi jūsu personas datiem būtu parakstījis apņemšanos par informācijas neizpaušanu. Turklāt ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kurus Kellogg ir nolīdzis kā datu apstrādātājus un kuriem ir piekļuve jūsu personas datiem, ir noslēgts līgums, kas uzliek par pienākumu nodrošināt drošību jūsu jurisdikcijā noteiktajā apmērā un garantēt personas datu apstrādes veikšanu tikai Kellogg norādītajā veidā.

Skatiet 4. sadaļu — Kam Kellogg izpauž jūsu personas datus un kāpēc?

Atgriezties uz sākumu

3. Kā Kellogg izmanto jūsu personas datus

Jūsu personas dati tiek izmantoti tikai tādiem mērķiem, kuru izpildei jūs nodrošinājāt datus uzņēmumam Kellogg atbilstoši jūsu norādēm personas datu sniegšanas laikā. Jūsu dati tiks izmantoti arī administrēšanai, atbalstam un atsauksmju par mūsu pakalpojumiem iegūšanai, drošības, likuma un mūsu līguma noteikumu pārkāpumu novēršanai, kā arī tiešā mārketinga nolūkos. Šie dati kā informācija standarta uzņēmējdarbības ietvaros var tikt atklāta trešajām pusēm, tostarp personām ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (“EEZ”), uzņēmuma pārdošanas gadījumā vai biznesa reorganizācijas ietvaros, vai jebkādos citos likuma vai atbilstošo regulatoru pieļautos gadījumos.

Atgriezties uz sākumu

4. Kam Kellogg izpauž jūsu personas datus un kāpēc

Kellogg ne pie kādiem apstākļiem nenodos jūsu personas datus trešo pušu biznesa organizācijām (respektīvi, pusēm, kas neietilpst Kellogg uzņēmumu grupā), kuru mērķis ir izmantot šos datus saviem mērķiem, ciktāl šādu prasību nenosaka likums. Kellogg kā pasaules mēroga grupas daļa var pēc saviem ieskatiem nodot vai atklāt jūsu personas datus citam Kellogg grupas datu pārzinim, lai šie dati tiktu izmantoti līdzīgiem mērķiem, un, piekrītot šai privātuma politikai, jūs piekrītat šādai datu nodošanai vai atklāšanai. Ja jūsu personas dati tiek nodoti vai atklāti citam datu pārzinim Kellogg grupas ietvaros, šādam datu pārzinim tiesības un pienākumi attiecībā uz personas datiem ir tādi paši kā Kellogg.

Ar jūsu piekrišanu Kellogg var nodot jūsu personas datus trešajām pusēm (respektīvi, personām, kas neietilpst Kellogg grupā), kuras, piemēram, palīdz mums nodrošināt produktus un pakalpojumus un veic tehniskas darbības, bet šāda datu nodošana ir iespējama tikai šādos stingri noteiktos gadījumos:

 • Jūsu datiem var piekļūt “trešās puses datu apstrādātāji” (pakalpojumu sniedzēji, piemēram, mūsu izpildes un aktivizācijas partneri, digitālās aģentūras, viesošanas nodrošinātāji, datu glabāšanas nodrošinātāji un citi tehniskie partneri), kas palīdz pārvaldīt šo tīmekļa vietni vai apstrādā tajā iesūtītos datus. Daži no šiem biznesa partneriem var nebūt izvietoti valstī, no kuras jūs piekļūstat šai tīmekļa vietnei.

Atgriezties uz sākumu

5. Jūsu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt, lai Kellogg sniedz visu par jums uzglabāto informāciju. Ja jūs vēlaties piekļūt saviem personas datiem, noklikšķiniet uz sadaļas “Mans konts”, un jums būs iespēja atjaunināt savus personas datus un iestatījumus. Jums ir tiesības lūgt Kellogg labot, bloķēt, papildināt un dzēst jūsu personas datus, ierobežot to izmantošanu un pārvietot datus uz citu organizāciju. Jums ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par jūsu personas datu apstrādi. Jums ir arī tiesības iebilst pret noteiktos gadījumos Kellogg veiktu jūsu datu apstrādi un, ja esam lūguši jūsu piekrišanu jūsu datu apstrādei, atcelt šo piekrišanu. Papildus jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi DataPrivacyOfficer@kellogg.com, ja vēlaties saņemt palīdzību attiecībā uz iepriekšminētajām tiesībām.

Tomēr ir paredzēti šo tiesību izņēmumi. Piemēram, piekļuve personas datiem noteiktos gadījumos var tikt atteikta, ja šādas informācijas atklāšana var sniegt personisku informāciju par citu personu vai ja Kellogg ir juridiski noteikts liegums atklāt šādu informāciju. Papildus Kellogg var uzglabāt datus, pat ja esat atsaukuši savu piekrišanu, ja Kellogg spēj pierādīt, ka tam ir likumīga nepieciešamība apstrādāt jūsu datus.

Ja jums ir kādas neskaidrības, jums ir tiesības sūdzēties datu aizsardzības iestādēs. Atbilstošā datu aizsardzības iestāde ir [●].

Atgriezties uz sākumu

6. Valstis, uz kurām tiks sūtīti jūsu personas dati, un datu sūtīšanas iemesli

Kellogg ir globāls uzņēmums, un jūsu personas dati var tikt nosūtīti starptautiskā mērogā. Tie var tikt nosūtīti uz valstīm, kuros noteiktās datu aizsardzības prasības atšķiras no prasībām valstī, no kuras jūs iesniedzāt savus personas datus. Kellogg (kā datu pārzinis un datu pārsūtītājs) ir izveidojis drošības pasākumus personas datu pārsūtīšanai ārpus savas jurisdikcijas, ja to nosaka vietējie datu aizsardzības noteikumi. Ja vietējais datu aizsardzības regulējums nosaka šādu prasību, Kellogg ir vienojies ar organizācijām, kuras saņem jūsu personas datus, piemēram, Kellogg grupas uzņēmumi vai trešo pušu datu apstrādātāji, ka šīs puses garantēs drošības pasākumu izveidi un ka jūsu personas dati tiks apstrādāti tikai atbilstīgi ES datu aizsardzības likumiem.

Ja dati tiek nosūtīti no EEZ valsts uz jurisdikciju ārpus EEZ, šāda datu pārsūtīšana tiek veikta atbilstoši datu pārsūtīšanas nolīgumam, kurā ir iekļautas standarta datu aizsardzības līguma klauzulas.  Eiropas Kopiena ir pieņēmusi standarta datu aizsardzības līguma prasības (tā saucamās paraugklauzulas), kas nosaka prasības attiecībā uz personiskās informācijas nosūtīšanu ārpus Eiropas. Pārsūtot personas datus ārpus Eiropas, mēs izmantojam paraugklauzulas. Ja jūs vēlaties uzzināt vairāk par savu personas datu starptautisku pārsūtīšanu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Šo tīmekļa vietni uzturošais serveris var atrasties ārpus valsts, no kuras jūs piekļūstat šai tīmekļa vietnei. Šīs tīmekļa vietnes nodrošinātājam ir saistošs līgums, kas nodrošina, ka jūsu dati tiek pārvaldīti atbilstīgi ES datu aizsardzības likumiem un ka šis pakalpojuma nodrošinātājs rīkojas tikai atbilstīgi Kellogg norādījumiem, kā arī ievieš visus nepieciešamos tehniskos pasākumus, kas nepieciešami jūsu personas datu pastāvīgas drošības garantēšanai.

Atgriezties uz sākumu

7. Kā un kāpēc Kellogg izmanto sīkfailus un citas līdzīgas tehnoloģijas

Kellogg izmanto sīkfailus, kas ir nelieli teksta faili, kurus jūsu datorā izvieto jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes vai jūsu atvērti e-pasta sūtījumi, kā arī citas līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, Flash sīkfaili un tīmekļa informatori. Šādas tehnoloģijas tiek plaši izmantotas, lai tīmekļa vietnes varētu funkcionēt vai darboties efektīvāk, kā arī sniegtu uzņēmējdarbības un mārketinga informāciju vietnes īpašniekiem, ievāktu tādus personas datus kā pārlūkprogrammas veids un operētājsistēma, pārvirzošā lapa, vietnes izmantošanas secība, interneta pakalpojumu sniedzēja domēns u. c. informācija, kas ļauj saprast, kā apmeklētāji izmanto šo tīmekļa vietni. Sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas palīdz mums pielāgot šo tīmekļa vietni jūsu vajadzībām.

Šāda veida informācija, kas tiek iegūta ar sīkfailu palīdzību, netiks izpausta personām ārpus Kellogg uzņēmumu grupas un mūsu pilnvarotiem trešo pušu datu apstrādātājiem. Šī informācija netiks izmantota nevēlamai komunikācijai.

Jūsu datorā izvietotajos sīkfailus nav iekļauts jūsu vārds, bet ir iekļauta IP adrese. Vairumā gadījumu līdz ar lietotāja sesijas pārtraukšanu sīkfailos iekļautā informācija vairs nav pieejama uzņēmumam Kellogg.

Pārliecinieties, ka jūsu datora iestatījumi atbilst jūsu vēlmei atļaut sīkfailu izmantošanu vai aizliegt to. Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu, lai pirms sīkfailu atļaušanas jums tiktu attēlots brīdinājums, un varat vienkārši aizliegt tos, bet šādā gadījumā jums var būt liegta iespēja izmantot pilnu tīmekļa vietnes funkciju klāstu. Lai uzzinātu, kā to izdarīt, skatiet savas pārlūkprogrammas “Palīdzības” sadaļu. Šie iestatījumi var neietekmēt dažu Flash sīkfailu darbību. Daudzu šīs un citu Kellogg tīmekļa vietņu daļu izmantošanai un pārlūkošanai nav nepieciešama sīkfailu izmantošanas ieslēgšana. Ja izmantojat dažādus datorus dažādās vietās, pārliecinieties, ka katrā pārlūkprogrammā sīkfailu iestatījumi ir pielāgotu jūsu vēlmēm.

Papildu informāciju par sīkfailiem, tostarp par atteikšanos no tiem, varat skatīt vietnē www.allaboutcookies.org.

Atgriezties uz sākumu

8. Tīmekļa vietnes pielāgošana

Ar jūsu piekrišanu un atbilstoši zemāk noteiktajam datus, kurus sniedzat par sevi tiešsaistes reģistrēšanās laikā, mēs varam izmantot jūsu interešu izprašanai, lai pēc tam varētu nodrošināt, ka, apmeklējot vietni, jūs nepalaistu garām jūs interesējošus piedāvājumus un informāciju.

Kellogg un tā respektablās trešās puses reklāmas aģentūras, kas rīkojas uzņēmuma vārdā, ievāc informāciju par tīmekļa vietnes apmeklētājiem, lai varētu veikt statistisko analīzi, pētīt pārdošanas un tirgvedības datus, identificēt vietnes izmantošanas paradumus un apmeklētāju atvērto lapu secību, mērķtiecīgi veidot vietnes saturu, mūsu mārketinga kampaņas un tiešā mārketinga e-pastus, mērķtiecīgi mūsu un citās tīmekļa vietnēs izvietot mūsu veidotos interneta reklāmkarogus, kā arī sekot līdzi mūsu interneta reklāmkarogu un citu mūsu mārketinga partneru tīmekļa vietnēs izvietoto saišu piesaistīto lietotāju plūsmu virzībai uz mūsu tīmekļa vietni.

Mēs arī varam apvienot šos tīmekļa vietnes izmantošanas datus ar citu par jums iegūtu informāciju, piemēram, par to, vai mūsu vietni esat atvēruši no personiski sūtīta mārketinga e-pasta, jūsu konta reģistrācijas datus (ja esat pieteikušies savā kontā) un tīmekļa vietnes izmantošanas datus atbilstoši iepriekš jūsu ierīcē saglabātam sīkfailam. Mēs uzglabājam šo informāciju, lai varam labāk un konkrētāk izprast to, kā klienti izmanto mūsu vietni, kā arī viņu vēlmes un intereses. Mēs šos datus varam izmantot pārdošanas un tirgvedības pētījumu veikšanai un mūsu vietnes, mūsu mārketinga kampaņu un e-pasta komunikāciju individuālai pielāgošanai.

Atgriezties uz sākumu

9. Kellogg politika attiecībā uz datu vākšanu no bērniem

Mēs nevācam personas datus no bērniem, kas ir jaunāki par 16 gadiem.

Atgriezties uz sākumu

10. Izmaiņas šīs privātuma politikas noteikumos

Kellogg ik pa laikam veic izmaiņas un pielabo šo privātuma politiku. Ja mēs uzskatām, ka izmaiņas ir būtiskas, mēs par tām informēsim ar vienu (vai vairākām) no šīm darbībām: (1) publicēsim izmaiņas šajā vietnē vai (2) nosūtīsim jums e-pastu vai ziņojumu par veiktajām izmaiņām. Mēs arī dosim jums iespēju piekrist šādām būtiskām izmaiņām. Izmaiņas ir spēkā pēc to publicēšanas un jūsu piekrišanas izmaiņām, par kādu tiek uzskatīta vietnes turpmāka izmantošana pēc izmaiņu veikšanas.

Atgriezties uz sākumu

11. Jūsu personas datu uzglabāšana

Kellogg uzglabās jūsu informāciju tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šajā politikā noteikto mērķu sasniegšanai. Kellogg uzglabās un izmantos jūsu informāciju tiktāl, cik tas nepieciešams mūsu juridisko saistību izpildei (piemēram, ja mums ir jāuzglabā jūsu informācija, lai pildītu piemērojamos likumus nodokļu/ienākumu jomā), strīdu izšķiršanai un mūsu vienošanās izpildei. Turklāt mēs iekšējās analīzes nolūkos saglabājam žurnālfailus. Žurnālfaili parasti tiek uzglabāti neilgu laika posmu, ja vien to izmantošana nav nepieciešama tīmekļa vietnes drošības nodrošināšanai, tīmekļa vietnes funkcionalitātes uzlabošanai vai ja šāda ilgstoša uzglabāšana nav mūsu juridisks pienākums.

Atgriezties uz sākumu

12. Kā sazināties ar Kellogg

Par jūsu personiskās informāciju atbildīgais datu pārzinis atbilstoši Eiropas Savienības datu aizsardzības regulai ir:

Kellogg Europe Trading Limited,
ATTN : Data Protection Officer,
Airside Business Park,
Lakeshore Drive,
Swords,
Co. Dublin,
Ireland.

Telephone: +353 1 883 0702.
Email:DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Ja jums ir radušies kādi jautājumi par šo privātuma politiku vai mūsu datu ievākšanas procesu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekšminēto adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, un norādiet savu dzīvesvietas valsti un jautājuma būtību.  Ar mums var sazināties arī šādi:

Saziņa ar mums saite

Atgriezties uz sākumu