Privatumo pranešimas

Svetainės privatumo politika

Kaip mes naudojame ir tvarkome jūsų duomenis

Pagrindinė informacija

„Kellogg Europe Trading Limited“ (toliau – „Kellogg“) gerbia jūsų teisę į privatumą. Mes įdiegėme jūsų asmens duomenų apsaugos priemones ir tvarkome jūsų asmens duomenis pagal taikomus duomenų privatumo įstatymus.

Atkreipkite dėmesį, kad „Kellogg“ yra jūsų asmens duomenų valdytoja. Šiame pranešime apie privatumą išdėstyti principai taikomi visiems atvejams, kai „Kellogg“ gauna jūsų asmens duomenis kaip duomenų valdytoja šiame pranešime aprašytais tikslais. Tie tikslai yra duomenų tvarkymas, siekiant dalyvauti įvairioje veikloje, kuri yra prieinama šioje svetainėje, arba kaip nurodyta toliau.

Mes uždavėme sau keletą pagrindinių klausimų, kurių, manome, norite paklausti apie asmens duomenis, kuriuos pateikiate „Kellogg“. Šie atsakymai, kiek reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, leis jums sužinoti apie jūsų teises, susijusias su jūsų asmens duomenimis, „Kellogg“ nustatytas saugumo priemones, susijusias su jūsų asmens duomenimis, ir šių asmens duomenų naudojimo būdus. Mes tikimės, kad ši informacija bus jums naudinga.

Jei turite kokių nors prašymų dėl savo asmens duomenų ar klausimų, susijusių su šia veikla, kreipkitės į „Kellogg“ naudodamiesi toliau esančioje 5 dalyje nurodyta kontaktine informacija.

Mes sukūrėme šį privatumo pranešimą taip, kad jums nereikėtų skaityti jo viso norint rasti atsakymą į konkretų klausimą. Jei norite perskaityti jį visą, galite tai padaryti. Visas jis pateikiamas toliau.

Spustelėkite bet kurią iš žemiau pateiktų temų, kad būtumėte nukreipti į atitinkamą informaciją.

1. Kokius asmens duomenis „Kellogg“ renka per šią svetainę ir kaip „Kellogg“ juos renka?

Galite pateikti savo asmens duomenis, jei norite. Mes renkame tik tuos asmens duomenis, kuriuos JŪS norite mums pateikti arba kurie yra būtini norint teikti (ir tobulinti) mūsų paslaugas. Mes atvirai renkame tokius asmens duomenis kaip vardas, amžius, lytis, adresas ir elektroninio pašto adresas, taip pat ryšio ir sistemos informacija. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas ir (arba) bet koks kitas taikytinas teisinis pagrindas, pvz., mūsų teisėtas interesas užsiimti prekyba ir siūlyti jums naudingus produktus bei paslaugas.  Bet kokį savo duotą sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti pasinaudoję 5 dalyje nurodyta kontaktine informacija.

Galite pateikti mums savo el. pašto adresą, vardą, telefono numerį ir t. t., kad galėtume suteikti jums informacijos apie savo produktus, įtraukti jus į mūsų konkursus ar apklausas, atsakyti į jūsų klausimus ar komentarus arba tiesiog informuoti jus apie patrauklias „Kellogg“ iniciatyvas, kurios gali jus sudominti. Kai kurios svetainės funkcijos gali būti neprieinamos naudotojams, kurie nepateikia savo duomenų arba kurie nesutinka naudoti slapukų ar panašių technologijų šioje svetainėje. Be to, jei nuspręsite neteikti savo asmens duomenų, negalėsime teikti jums savo produktų ar paslaugų ar kitos pagalbos ir atsakymų.

Be to, galbūt norėtumėte pradėti karjerą „Kellogg“ ir kreiptis dėl laisvų darbo vietų paskelbdami savo CV mūsų internetinėse įdarbinimo svetainėse.

Grįžti į viršų

2. „Kellogg“ saugumo priemonės

„Kellogg“ imasi saugumo priemonių pagal duomenų apsaugos taisykles. „Kellogg“ įdiegė saugumo priemones, padedančias užkirsti kelią duomenų praradimui, išsaugoti duomenų vientisumą ir reguliuoti prieigą prie duomenų. Tik įgaliotieji „Kellogg“ darbuotojai ir mūsų vardu duomenis tvarkantys trečiųjų šalių paslaugų teikėjų įgaliotieji darbuotojai turi prieigą prie jūsų asmens duomenų. Visi „Kellogg“ darbuotojai, turintys prieigą prie jūsų asmens duomenų, privalo laikytis „Kellogg“ pranešimo apie privatumą, ir „Kellogg“ reikalauja, kad visi trečiųjų šalių paslaugų teikėjai užtikrintų, kad kiekvienas jų darbuotojas, turintis prieigą prie jūsų asmens duomenų, pasirašytų susitarimus, draudžiančius atskleisti informaciją. Be to, su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, veikiančiais kaip „Kellogg“ duomenų tvarkytojai ir turinčiais prieigą prie jūsų asmens duomenų, sudaromos sutartys, kad būtų užtikrintas jūsų jurisdikcijoje reikalaujamas saugumo lygis ir kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tik taip, kaip nurodė „Kellogg“.

Žr. 4 klausimą „Kam ir kodėl „Kellogg“ atskleidžia jūsų asmens duomenis?“.

Grįžti į viršų

3. Kaip „Kellogg“ naudoja jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik tais tikslais, dėl kurių pateikėte juos „Kellogg“, kaip jums buvo nurodyta tuo metu, kai pateikėte savo asmens duomenis. Jie taip pat bus naudojami administruojant, teikiant pagalbą ir gaunant atsiliepimus apie mūsų paslaugų lygį, siekiant užkirsti kelią saugumo, įstatymų ar sutarties sąlygų pažeidimams, taip pat tiesioginės rinkodaros tikslais. Jie taip pat gali būti atskleisti, įskaitant atskleidimą ūkio subjektams, įsikūrusiems ne Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE), trečiosioms šalims (kaip paprastai įmonės turimos informacijos dalis), parduodant arba reorganizuojant įmonę ar kitais atvejais, kai reikalaujama ar leidžiama pagal įstatymus arba atitinkamos reguliavimo institucijos.

Grįžti į viršų

4. Kam ir kodėl „Kellogg“ atskleidžia jūsų asmens duomenis

„Kellogg“ niekada neatskleidžia jūsų asmens duomenų jokios trečiosios šalies (t. y. kitos šalies nei „Kellogg“ grupės įmonė) verslo organizacijai, kuri ketina juos naudoti savo reikmėms, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įstatymai. „Kellogg“, kaip pasaulinės grupės dalis, gali perduoti ar atskleisti jūsų asmens duomenis kitam „Kellogg“ grupės duomenų valdytojui, kuris savo nuožiūra naudotų juos panašiems tikslams, ir jūs sutinkate dėl tokio duomenų perdavimo ar atskleidimo. Jei jūsų asmens duomenys perduodami arba atskleidžiami kitam „Kellogg“ grupės duomenų valdytojui, tas kitas duomenų valdytojas turi tas pačias teises ir pareigas, susijusias su jūsų asmens duomenimis, kaip „Kellogg“.

Jums sutikus, „Kellogg“ gali dalytis jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis (t. y. kitomis šalimis nei „Kellogg“ grupės įmonės), pavyzdžiui, asmenimis, kurie padeda mums teikti produktus ir paslaugas ir vykdo technines operacijas, tačiau tik griežtai ribotomis aplinkybėmis, kurios išdėstytos toliau:

  • Mūsų Trečiųjų šalių duomenų tvarkytojai (paslaugų teikėjai, tokie kaip mūsų įvykdymo ir aktyvinimo partneriai, skaitmeninės agentūros, prieglobos paslaugų teikėjai, duomenų saugojimo paslaugų teikėjai ir kiti techniniai partneriai), kurie padeda mums tvarkyti šią svetainę arba tvarkyti jai pateiktus duomenis, gali turėti prieigą prie jūsų duomenų. Kai kurie iš šių verslo partnerių gali būti ne toje šalyje, kurioje lankėtės šioje svetainėje.

Grįžti į viršų

5. Jūsų teisės

Jūs turite teisę prašyti „Kellogg“ pateikti jums visą apie jus turimą informaciją. Jei norite susipažinti su savo asmens duomenimis, galite spustelėti „Mano paskyra“, kur galėsite atnaujinti savo asmeninius duomenis ar nuostatas. Jūs turite teisę prašyti „Kellogg“ ištaisyti, blokuoti, papildyti ir ištrinti jūsų asmens duomenis, apriboti jų naudojimą ar perkelti jūsų duomenis į kitą organizaciją. Jūs turite teisę prašyti papildomos informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūs taip pat turite teisę prieštarauti tam, kaip „Kellogg“ tvarko jūsų duomenis tam tikromis aplinkybėmis ir, jei mes prašėme sutikimo tvarkyti jūsų duomenis, atsiimti tokį sutikimą. Be to, galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną adresu DataPrivacyOfficer@kellogg.com, jei norite gauti pagalbos dėl bet kurios iš aukščiau minėtų teisių.

Vis dėlto yra šių teisių išimčių. Pavyzdžiui, tam tikromis aplinkybėmis gali būti uždrausta prieiga prie asmens duomenų, jei, paskelbus šią informaciją, būtų atskleista asmeninė informacija apie kitą asmenį arba jei „Kellogg“ teisiškai negalėtų atskleisti tokios informacijos. Be to, „Kellogg“ gali išsaugoti duomenis, net jei jūs atsiimsite savo sutikimą, jei „Kellogg“ gali įrodyti, kad ji turi teisinį reikalavimą tvarkyti jūsų duomenis.

Jei turite neišspręstų problemų, turite teisę kreiptis į duomenų apsaugos institucijas. Atitinkama duomenų apsaugos institucija bus [●].

Grįžti į viršų

6. Į kokias šalis ir kodėl bus siunčiami jūsų asmens duomenys

„Kellogg“ yra pasaulinė bendrovė, todėl jūsų asmens duomenys gali būti perkelti į užsienio šalis. Jie gali būti perkelti į šalis, kuriose taikomi kitokį duomenų apsaugos lygį numatantys įstatymai nei toje šalyje, kurioje jūs pateikėte savo asmens duomenis. Ten, kur to reikalauja vietiniai duomenų apsaugos įstatymai, „Kellogg“ (kaip duomenų valdytoja ir duomenų eksportuotoja) įdiegė apsaugos priemones, skirtas asmens duomenų eksportui iš savo jurisdikcijos. Ten, kur to reikalauja vietiniai duomenų apsaugos įstatymai, „Kellogg“ sudarė susitarimus su subjektais, gaunančiais jūsų asmens duomenis, tokiais kaip „Kellogg“ grupė arba trečiosios šalies duomenų tvarkytojai, kad jie privalo užtikrinti, jog yra taikomos apsaugos priemonės ir kad jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tik laikantis ES duomenų apsaugos įstatymų.

Jei duomenys perduodami iš EEE į EEE nepriklausančią jurisdikciją, tai daroma pagal Duomenų perdavimo susitarimą, kuriame yra standartinių duomenų apsaugos sutarties sąlygų.  Europos Komisija priėmė standartines duomenų apsaugos sutarčių sąlygas (vadinamąsias pavyzdines sąlygas), kuriomis suteikiama asmens informacijos, perduodamos už Europos ribų, apsauga. Perduodami asmens duomenis už Europos ribų mes taikome pavyzdines sąlygas. Jei norite daugiau sužinoti apie tarptautinį jūsų asmens duomenų perdavimą, galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną adresu DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Serveris, kuriame veikia ši svetainė, gali būti už šalies, iš kurios jūs pasiekėte šią svetainę, ribų. Šios svetainės tiekėjas privalo sudaryti sutartį, užtikrinančią, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi laikantis ES duomenų apsaugos įstatymų ir kad jis veikia tik pagal „Kellogg“ nurodymus ir nuolat įgyvendina visas būtinas technines priemones, kad jūsų asmens duomenys būtų saugūs.

Grįžti į viršų

7.Kaip ir kodėl „Kellogg“ naudoja slapukus ir kitas panašias technologijas

„Kellogg“ naudoja slapukus, kurie yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos jūsų kompiuteryje palieka lankomos svetainės, tam tikri jūsų atidaryti el. laiškai ir kitos panašios technologijos, pvz., „Flash“ slapukai ir žiniatinklio signalai. Tokios technologijos yra plačiai naudojamos siekiant, kad svetainės veiktų ar veiktų efektyviau, taip pat svetainių savininkai naudoja jas verslo ir rinkodaros informacijai gauti, tokiems asmens duomenims kaip naršyklės tipas ir operacinė sistema, nukreipiantis puslapis, kelias per svetainę, interneto paslaugų teikėjo domenas ir t. t. rinkti siekiant suprasti, kaip lankytojai naudojasi šia svetaine. Slapukai ir panašios technologijos padeda mums pritaikyti šią svetainę pagal jūsų asmeninius poreikius.

Šio tipo informacija, gauta naudojant slapukus, nebus atskleista niekam kitam, išskyrus „Kellogg“ grupę ar mūsų įgaliotus trečiųjų šalių duomenų tvarkytojus. Ji nebus naudojama nepageidaujamiems pranešimams siųsti.

Jūsų kompiuteryje esančiuose slapukuose nėra jūsų vardo, bet yra IP adresas. Daugeliu atvejų, kai naudotojas atšaukia seansą, slapukuose esanti informacija „Kellogg“ nebepasiekiama.

Įsitikinkite, kad jūsų kompiuterio nuostatos atspindi jūsų pageidavimą priimti slapukus. Galite nustatyti naršyklę taip, kad ji jus įspėtų prieš priimant slapukus, arba galite tiesiog nustatyti, kad ji jų atsisakytų, nors jei tai padarysite, galite neturėti prieigos prie visų svetainės funkcijų. Kaip tai padaryti, sužinosite paspaudę savo naršyklės mygtuką „Pagalba“. Tokios nuostatos gali nepaveikti kai kurių „Flash“ slapukų. Jums nereikia priimti slapukų, kad galėtumėte naudotis arba naršyti daugelyje šios ir kitų „Kellogg“ svetainių dalių. Atminkite, kad jei naudojate skirtingus kompiuterius skirtingose​vietose, turėsite užtikrinti, kad kiekviena naršyklė būtų pritaikyta pagal jūsų slapukų nuostatas.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus, įskaitant tai, kaip jų atsisakyti, apsilankykite www.allaboutcookies.org

Grįžti į viršų

8. Svetainės tinkinimas

Su jūsų sutikimu ir kaip nurodyta toliau, mes galime naudoti duomenis, kuriuos pateikiate mums apie save, kai užsiregistruojate internetu, kad galėtume geriau suprasti, kas jus domina, ir tokiu būdu pabandyti užtikrinti, kad lankydamiesi svetainėje, nepraleisite jums aktualių pasiūlymų ir informacijos.

„Kellogg“ ir jos geros reputacijos trečiosios šalies reklamos bendrovės, veikiančios jos vardu, renka svetainės naudojimo informaciją apie mūsų svetainės lankytojus statistinės analizės, pardavimo ir rinkodaros tyrimų, puslapio naudojimo ir kelių, kuriuos naudoja lankytojai mūsų svetainėje, stebėjimo, svetainės turinio, rinkodaros kampanijų ir tiesioginių rinkodaros el. laiškų, interneto reklamjuosčių mūsų ir kitose svetainėse pritaikymo, taip pat stebėjimo, kaip naudojamos mūsų interneto reklamjuostės ir kitos nuorodos iš mūsų prekybos partnerių svetainių į mūsų svetainę, tikslais.

Mes taip pat galime sujungti šiuos svetainės naudojimo duomenis su kita informacija, kurią mes surinkome apie jus, pavyzdžiui, ar patekote į mūsų svetainę per rinkodaros el. laišką, atsiųstą į asmeninę paskyrą, duomenimis apie jūsų vartotojo registraciją (jei esate prisijungę) ir svetainės naudojimo duomenimis, išsaugotais iki jūsų kompiuteryje nustatyto ankstesnio slapuko. Mes saugome šią informaciją, kad geriau ir aiškiau suprastume, kaip klientai naudojasi mūsų svetaine, jų pageidavimus ir interesus. Mes galime ją panaudoti pardavimo ir rinkodaros tyrimams ir kad konkrečiai jums pritaikytume mūsų svetainę, rinkodaros kampanijas ir el. laiškus.

Grįžti į viršų

9. „Kellogg“ politika, susijusi su vaikų duomenų rinkimu

Mes nerenkame vaikų iki 16 metų amžiaus asmens duomenų.

Grįžti į viršų

10. Šios privatumo politikos sąlygų pakeitimai

„Kellogg“ kartais keičia ir koreguoja šią privatumo politiką. Jei manome, kad pakeitimai yra esminiai, mes jums pranešame, atlikdami vieną (ar daugiau) toliau nurodytų veiksmų: 1) skelbdami pakeitimus šioje svetainėje arba 2) atsiųsdami jums el. laišką arba pranešimą apie pakeitimus. Mes taip pat suteiksime jums galimybę sutikti su šiais esminiais pakeitimais. Pakeitimai įsigalioja paskelbus pakeitimus ir jums sutikus su pakeitimais, tą rodo tai, kad toliau naudojatės svetaine įsigaliojus pakeitimams.

Grįžti į viršų

11. Jūsų asmens duomenų saugojimas

„Kellogg“ saugo jūsų informaciją tik tol, kol tai reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais. „Kellogg“ saugo ir naudoja jūsų informaciją tiek, kiek būtina, kad būtų įvykdyti mūsų teisiniai įsipareigojimai (pavyzdžiui, jei mes turime išsaugoti jūsų informaciją, kad įvykdytume taikomus mokesčių arba pajamų įstatymus), išspręsti ginčai ir įgyvendinti mūsų susitarimai. Mes taip pat išsaugome prisijungimo failus vidaus analizės tikslais. Šie prisijungimo failai paprastai saugomi trumpą laiką, išskyrus atvejus, kai jie naudojami dėl svetainės saugumo, siekiant pagerinti svetainės funkcionalumą arba kai esame teisiškai įpareigoti juos išlaikyti ilgesnį laiką. 

Grįžti į viršų

12. Kaip susisiekti su „Kellogg“

Duomenų valdytojas, atsakingas už jūsų asmeninę informaciją pagal taikytiną Europos Sąjungos duomenų apsaugos įstatymą, yra:

Kellogg Europe Trading Limited,
ATTN : Data Protection Officer,
Airside Business Park,
Lakeshore Drive,
Swords,
Co. Dublin,
Ireland.

Telephone: +353 1 883 0702.
Email:DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Jei turite klausimų apie šį privatumo pranešimą arba apie mūsų duomenų rinkimo praktiką, susisiekite su mumis aukščiau nurodytu adresu, telefono numeriu arba el. laišku ir nurodykite savo gyvenamąją šalį ir savo klausimo pobūdį.  Taip pat galite susisiekti su mumis šiuo būdu:

Susisiekite su mumis nuoroda

Grįžti į viršų