Právní oznámení

Právní oznámení

Údaje o obchodních značkách a copyrightu

Názvy značek, slogany, postavy a další obchodní značky, stejně jako design balení veškerých produktů a propagačních akcí společnosti Kellogg® patří výlučně společnosti Kellogg a/nebo jejím přidruženým společnostem, a před kopírováním a napodobováním jsou chráněny na základě národní a mezinárodní legislativy a globálních smluv v oblasti obchodních značek a copyrightu.

Obsah webových stránek společnosti Kellogg je chráněn před kopírováním a šířením na základě národní a mezinárodní legislativy a globálních smluv v oblasti copyrightu. Copyright © 2006 Kellogg. Všechna práva vyhrazena.

Zřeknutí se odpovědnosti a záruka

Společnost Kellogg, včetně všech svých přidružených společností, ředitelů, představitelů či pracovníků, nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby či opomenutí vyskytující se v materiálech na těchto webových stránkách. Tyto materiály jsou poskytovány bez jakékoli záruky, ať už výslovné či mlčky předpokládané, zahrnující mimo jiné mlčky předpokládané záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel či právní nezávadnosti.

Společnost Kellogg, včetně všech svých přidružených společností, ředitelů, představitelů či pracovníků, dále navíc neposkytuje žádnou záruku přesnosti či úplnosti údajů, textů, obrazových prvků, odkazů dalších položek obsažených v těchto materiálech. Společnost Kellogg, včetně všech svých přidružených společností, ředitelů, představitelů či pracovníků, neručí za zvláštní, nepřímé, související či vyplývající škody, zahrnující například ušlé tržby či zisky, které mohou vyplývat z použití těchto materiálů. Společnost Kellogg může v těchto materiálech, resp. v produktech v nich uvedených, provádět změny, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Společnost Kellogg není povinna aktualizovat v nich uvedené údaje.