Правни бележки

Правна бележка

Информация за търговска марка и авторско право

Имената на марки, лозунги, знаци и други търговски марки, както и дизайна на опаковките на всички продукти на Kellogg®, а също и промоциите, принадлежат изключително на Kellogg Company и/или на дъщерните й дружества, като те са защитени от копиране и имитация съгласно националните и международните закони и договори относно търговските марки и авторското право по света.

Съдържанието на уеб сайта на Kellogg Company е защитено от копиране и разпространение, съгласно националните и международните закони и договори относно търговските марки и авторското право по света. Авторско право © 2006 Kellogg Company. Всички права запазени.

Отказ от отговорност и гаранции

Нито Kellogg Company, нито някой от нейните филиали, директори, длъжностни лица или служители, не носи отговорност за грешки или пропуски в материалите, съдържащите се на този уеб сайт. Тези материали се предоставят във вида, в който са, без каквато и да било гаранция, изрична или по подразбиране, включително, без ограничения, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за конкретна употреба или ненарушение на права.

Освен това нито Kellogg, нито някой от нейните филиали, директори, длъжностни лица или служители не дават гаранции за точността или изчерпателността на информацията, текста, графиката, връзките или други елементи, съдържащи се в тези материали. Нито Kellogg Company, нито някой от нейните филиали, директори, длъжностни лица или служители няма да носи отговорност за специални, косвени, случайни или следствени щети, включително, без ограничение, загуба на приходи или нереализирана печалба, които може да настъпят в резултат от използването на тези материали. Kellogg Company може да прави промени по тези материали или по продуктите, описани в настоящото, по всяко време без предизвестие. Kellogg Company не се ангажира да актуализира информацията, съдържаща се в настоящото.